Leerwerkplek of dagbesteding in Restaurantcafé Ridderikhoff

In een professioneel restaurant, onder begeleiding van een vast team van begeleiders en horecaprofessionals zijn de deelnemers actief midden in de samenleving.

Het restaurantcafé biedt leerwerkplekken en dagbesteding voor mensen met een indicatie dagbesteding onder begeleiding van zorgprofessionals van Stichting Philadelphia Zorg.

Het leerwerktraject is opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot assistent horecamedewerker. In Hoorn werken al 12,5  jaar cliënten in caférestaurant Ridderikhoff.

Zo zijn er taallessen , serveerlessen, kooklessen. Sommige cliënten lopen stage in andere horecabedrijven in Hoorn, bijvoorbeeld in Grandcafé Winston.

Centrale vraag aan leerlingen is: wat heb jij nog te leren om ook buiten Ridderikhoff te kunnen werken?

Want dat is het doel van het leerwerktraject. Een officiële kwalificatie om in de horeca aan de slag te gaan.

Begeleiders van Stichting Philadelphia Zorg en Ridderikhoff BV geven les en instructies.

De leerlingen worden in een traject van een half tot twee jaar opgeleid tot assistent horecamedewerker niveau 1 “anders”.

Het is een traject waarbij rekening wordt gehouden met de beperking van de deelnemer.

De onafhankelijke toetsing wordt gedaan door KPC.

In een lesweek komen onder anderen aan de orde: taallessen "nieuwsbegrip" (actualiteiten uit het nieuws als uitgangspunt voor de taallessen), rekenlessen (op dezelfde manier als taallessen), kassa, maten en gewichten, praktijklessen keuken en bediening, facilitair, sociale vaardigheden in de vorm van Goldsteintrainingen en sollicitatietrainingen.

Een klas bestaat uit 20 leerlingen. Er kunnen zich nog enkele leerlingen aanmelden. 

Ook voor mensen op zoek naar uitsluitend dagbesteding is er nog plek.

Voor meer informatie over het leerwerktraject of dagbesteding kun je contact opnemen met Lucinda Regterink 06-23835197 of  l.regterink@philadelphia.nl

   

Ridderikhoff om 'echt' te zijn

Ook: